Zmiana perspektywy

W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem cieszą się odmieniane przez wszystkie przypadki słowa TURKUS i  TURKUSOWY.  Pojawiają się w sieci dziesiątki artykułów i wpisów na ten temat, wydawane są książki, a na rynku znaleźć już można nawet szkolenia dedykowane w całości temu tematowi. Wszędzie zagadnienie turkusu przedstawiane jest z perspektywy korzyści dla organizacji i jej pracowników.


To świetnie, że tyle mówimy o tym co Turkus może dać Tobie i organizacji, ale powinniśmy także zastanowić się co TY możesz dać Turkusowi.


Warto zwrócić uwagę na kwestię postrzegania turkusu oczami pracownika, czyli osoby, która jako jednostka ma relatywnie niewielki wpływ na jego wprowadzenie. Jednak w myśl zasady 1+1 >2 , suma indywidualnego zaangażowania każdego z pracowników to już potężna siła.  Jak zatem każdy z nas może wspierać idee turkusowej transformacji w swojej codziennej pracy?

Najpierw przypomnę krótko genezę i manifest turkusowych organizacji.

Turkus, czyli co?

Turkus to rzadki minerał z grupy fosforanów. Nazwa turkus wywodzi się od nazwy Turcji (turecki kamień – źródło: Wikipedia). Mówi się, że nie ma dwóch takich samych kamieni turkusu, podobnie jak nie ma dwóch takich samych turkusowych organizacji. Skąd wzięła się ta nazwa i co oznacza?

Koncepcja ewolucji organizacji zaproponowana przez Laloux w książce “Pracować inaczej” opiera się na teorii poziomów świadomości Graves’a i zakłada, że wraz ze zmianą świadomości ludzi, następowały przełomowe zmiany społeczne i organizacyjne. Każdemu poziomowi, Laloux przypisał identyfikujący go kolor. I tak mamy czerwień i odpowiadające mu organizacje przestępcze, kolor bursztynowy charakteryzujący hierarchiczne struktury takie jak wojsko czy kościół katolicki, organizacje pomarańczowe, do których zaliczamy większość współczesnych korporacji, zieleń, której przedstawicielami są organizacje pozarządowe, fundacje oraz turkus, który uważa za najbardziej rozwinięty etap świadomości. 

Choć nie ma dwóch takich samych organizacji turkusowych, to z ich różnorodności Laloux wyodrębnił cechy charakterystyczne składające się na trzy filary, na których oparte są te organizacje. Są nimi Samozarządzanie, Pełnia oraz Ewolucyjny Cel.

SAMOZARZĄDZANIE, samoorganizacja to zdolność i wola do autonomicznego postępowania zespołu w kierunku osiągania swoich celów, tożsamych z celami całej organizacji.

PEŁNIA rozumiana jest jako wewnętrzna zgodność jednostki z innymi ludźmi, otoczeniem i samym sobą.

EWOLUCYJNY CEL wyłania się samoistnie z organizacji, ewoluuje wraz z nią i jest spójny z celami jej członków.

 Więcej na temat ewolucji  organizacji oraz filarów turkusu przeczytasz we wpisie “Cały ten TURKUS, czyli o co właściwie chodzi?”

Wprowadzanie każdej zmiany jest niezwykle trudne bez wsparcia i zaangażowania zarówno ze strony zwykłych pracowników jak i szefów czy właścicieli firmy. Nie inaczej jest z turkusową transformacją. Jest takie powiedzenie, że przykład idzie z góry ale siła z dołu.  To właśnie świadome podejście do zmiany, dostrzeganie w niej szans i wspieranie jej w swoim codziennym działaniu może stanowić Twój osobisty wkład w ewolucję Twojej organizacji w stronę turkusu. Jaką więc konkretną rolę w turkusowej transformacji może odegrać każdy z nas?  

Samozarządzanie i TY

odpowiedzialność

Wychowywani ciągle jeszcze w pruskim modelu edukacji i wzmacniani folwarcznym stylem zarządzania, mamy niewiele okazji do brania na siebie odpowiedzialności. Wykształciło to w wielu ludziach coś, co nazywam wyuczoną bezradnością. Nie będąc obdarzani zaufaniem, nie musieliśmy ryzykować, by podejmować decyzje i czuć się za nie odpowiedzialni. Jesteśmy często wyłącznie bezrefleksyjnymi wykonawcami poleceń. Niektórym to odpowiada, a niektórzy przyzwyczaili się po prostu do tego faktu, ale w głębi duszy mają poczucie, że praca, którą wykonują pozbawiona jest sensu i nie daje im satysfakcji. Myśląc o zmianie, musisz zacząć zgłaszać się po więcej odpowiedzialności i związanej z nią decyzyjności. Wówczas praca stanie się bardziej satysfakcjonująca, chociażby przez fakt, że zaczniesz mieć realny wpływ na to co i jak robisz i jakie przyniesie to rezultaty. Poza tym Twoja osobista odpowiedzialność przełoży się na wzrost odpowiedzialności w zespole, w którym pracujesz i skorzystają na tym wszyscy.

komunikacja

Żeby coś dostać, trzeba coś dać. To powiedzenie nie zawsze jest prawdziwe ale doskonale sprawdza się w przypadku komunikowania się. Chcąc być zrozumianym musimy precyzyjnie przekazać to, o co nam chodzi. Żeby inni znali i respektowali nasze potrzeby czy wartości, musimy im o nich powiedzieć. Jeżeli mamy wątpliwości czy zastrzeżenia, powinniśmy umieć o nich otwarcie rozmawiać.  To często nie jest łatwe i wymaga od nas wyjścia z naszej strefy komfortu, ale przynosi bardzo dobre rezultaty w postaci pełnej przejrzystości, jasnych zasad i atmosfery pozbawionej fałszu i niedomówień.

Komunikacja to także wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami. Nie bój się dzielić z innymi tym, co wiesz. Dzięki temu może przestaniesz być niezastąpiony, a to, zamiast obawy o zwolnienie w pracy, przełoży się na większą ilość czasu na inne wyzwania zawodowe lub prywatne. Dodatkowo dzieląc się swoim doświadczeniem budujesz sobie markę eksperta, osoby godnej zaufania i stajesz się naturalnym liderem.

zaufanie

Obdarzaj zaufaniem swoich współpracowników i przełożonych. Zakładanie z góry, że ktoś jest nieuczciwy jest błędne tak samo jak to, że wszyscy Polacy to pijacy. Tym bardziej, jeżeli bez konkretnego powodu komuś nie ufasz, to gdy faktycznie zasłuży na to przekonanie, Ty po prostu dalej nie będziesz mu ufać. Wychodzi na to, że dając kredyt zaufania możesz tylko zyskać.  Praca z ludźmi godnymi zaufania jest dużo bardziej komfortowa i wydajna, ponieważ nie poświęcasz swojej energii i czasu na zabezpieczanie się przed nieuczciwością.

inicjatywa

Zgłaszaj inicjatywy, pomysły ale też problemy z propozycjami ich rozwiązania. Często to Ty jesteś osobą posiadającą największą wiedzę na temat pracy, którą wykonujesz, jesteś ekspertem w swojej dziedzinie. Inni mogą nie mieć pojęcia, że coś można zrobić inaczej, szybciej, taniej, bezpieczniej. Być może nie wszystkie Twoje pomysły zostaną zrealizowane, ale każde nawet małe usprawnienie to Twój wkład w rozwój firmy i powód do ogromnej satysfakcji. Dzięki temu kształtujesz swoją pracę i budujesz zaangażowanie u innych.

nauka na błędach

Doświadczenie buduje się przez działanie. Działając popełniamy błędy, to normalne. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Jak powiedział Winston Churchill: “sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu”. Nie bójmy się więc działać, podejmujmy ryzyko i wyciągajmy wnioski z porażek. To wymaga od nas odpowiedzialności, o której było powyżej ale dzięki temu staniemy się wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie i tą wiedzę będziemy mogli przekazywać innym.

konsultacje

Powszechnie już wiadomo, że w dłuższej perspektywie zbiorowa mądrość jest bardziej skuteczna, niż najlepszy nawet indywidualny geniusz. Wiedza na temat funkcjonowania zespołów potwierdza, że te najbardziej efektywne wcale nie są złożone z wybitnych jednostek. To, co je wyróżnia to właśnie zespołowy proces podejmowania decyzji bazujący na konsultacjach i dyskusjach. Branie na siebie odpowiedzialności nie wyklucza konsultacji przed podjęciem decyzji. Pytaj, rozmawiaj z innymi, aby mieć szerszą perspektywę i móc spojrzeć na problem od innej, nieznanej Ci strony. Dzięki temu Twoje decyzje, czy wybory będą uwzględniały więcej aspektów przez co staną się trafniejsze.

TY w pełni

wartości

Każdy z nas kieruje się w życiu zbiorem pewnych wartości. Są one naszym drogowskazem pozwalającym interpretować sytuacje, zdarzenia i odpowiednio na nie reagować. Jeśli te wartości nie są respektowane, czujemy dyskomfort. Wspólne określanie zasad i reguł porządkuje otoczenie. Turkusowe organizacje zachęcają swoich pracowników, aby wnosili te wartości do organizacji i byli sobą w pełnym wymiarze. Nie twórz maski osoby, którą nie jesteś. Wykorzystuj w całości potencjał swojej osobowości.  Rozmawiaj o swoich wartościach z współpracownikami, buduj głębsze relacje, wykraczające poza sferę zawodową. Dziel się swoimi pasjami i komunikuj potrzeby związane z życiem prywatnym. Znając się lepiej jesteście w stanie współpracować na wyższym poziomie i korzystać pełniej z wzajemnych potencjałów. 

szacunek

Wzajemny szacunek to podstawa dobrej relacji. Świadomość i akceptacja faktu, że każdy z nas jest inny pomaga w tworzeniu atmosfery dobrej współpracy. Bądź zawsze szczery, otwarcie mów o swoich potrzebach i oczekiwaniach, gdyż tylko wtedy inni mają szanse je poznać. Staraj nie oceniać innych, naucz się uważnie słuchać, dostrzeżesz wówczas dużo więcej szczegółów i inaczej spojrzysz na otaczającą Cię rzeczywistość.

rozwój

W organizacjach turkusowych nieustanny rozwój jest niezwykle ważny, bowiem ułatwia pracownikom płynne przechodzenie pomiędzy rolami. Najważniejszym składnikiem kompetencji jest postawa, gdyż wychodzi się z założenia, że wiedzę i umiejętności zawsze można zdobyć. Elastyczność wymaga więc ciągłego uczenia się. To, co możesz zrobić, to aktywnie poszukiwać obszarów, w których Twój rozwój przyniesie organizacji największe korzyści.

koleżeństwo

Wszyscy kiedyś mieliśmy swój pierwszy dzień w pracy. Pamiętam doskonale uczucie ekscytacji ale i obawy towarzyszącej wejściu w nową rzeczywistość. Adaptacja nie jest sprawą prostą, wchodzenie w nową społeczność powoduje lekki dyskomfort dla obu stron. “Nowy” często musi dopiero udowodnić swoją wartość w zespole i na początku traktowany jest z rezerwą. Wszyscy uczą się nowej sytuacji, budując formalne i nieformalne zależności. Dlatego bardzo ważne jest wsparcie dawane przez współpracowników nowemu członkowi zespołu. Oprócz wsparcia ze strony liderów organizacji, niezwykle istotna jest pomoc i mentoring współpracowników. Będąc sobą możesz pokazywać nowemu koledze organizację, wtajemniczając go we wszystkie zasady, relacje, zależności i wartości jakie w niej panują. Wspieraj go, bo dzięki temu szybciej stworzycie zgrany, rozumiejący się zespół.

TY i ewolucyjny cel

cele

Jeśli możesz sam ustalać lub przynajmniej współtworzyć swoje indywidualne cele zawodowe, jesteś szczęściarzem. Gdy takiej możliwości nie masz i cele narzucone są z góry, to również nie stoisz na straconej pozycji. W myśl powiedzenia „jeśli nie robisz tego, co kochasz, pokochaj to, co robisz”, spójrz na swoją pracę z nieco innej perspektywy, doszukując się w niej głębszego sensu. W niemal każdej pracy da się znaleźć elastyczne elementy, na które możemy mieć realny wpływ i kształtować je po swojemu. Warto więc, abyś pomyślał o swojej pracy w szerokim kontekście oraz umiał dostrzec swój wkład i powiązać ze sobą swoją rolę z misją organizacji. Wówczas Twoje codzienne zadania zyskają nowy wymiar a praca stanie się bardziej satysfakcjonująca. Takie modelowanie pracy nazywa się fachowo JOB CRAFTINGIEM.

zaangażowanie

Łatwiej identyfikować się w całości z firmą, gdy wyznawane przez nas wartości są spójne z wartościami i aktywnościami firmy. Ale nawet, gdy nie pracujesz dla Greenpeace, możesz mieć poczucie, że firma robi coś wartościowego dla społeczeństwa czy przyrody. Takie świadome działania organizacji w kierunku wspierania działalności społecznej określa się mianem społecznej odpowiedzialności biznesu. Idealnie, gdy inspirowane są oddolnie, właśnie przez pracowników, którzy swoim autentycznym zaangażowaniem budują wiarygodność tych działań. Angażuj się w nie, a jeśli firma nie prowadzi jeszcze takich aktywności, zainspiruj jej liderów, wskazując obszary, w których mogłaby pomagać. W ten sposób upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu: zaspokoisz wewnętrzną potrzebę działania na rzecz większej sprawy i jednocześnie wesprzesz firmę w wykreowaniu wizerunku organizacji społecznie odpowiedzialnej.


Okazuje się więc, że Ty także masz całkiem sporo do zaoferowania organizacji, aby wspierać ją w podążaniu w stronę TURKUSU. Pokazując swoją codzienną postawą zachowania, o których wspomniałem w tym artykule możesz wiele zyskać. Przede wszystkim obalisz mit pracownika, jako istoty z natury leniwej, nieuczciwej i niezaangażowanej, której trzeba patrzeć na ręce i arbitralnie wyznaczać zadania. To z kolei może przełożyć się na zmianę postrzegania Ciebie przez Twoich przełożonych i w przypadku, gdy takich jak Ty będzie w organizacji więcej, na zmianę filozofii zarządzania w całej firmie. Liderzy organizacji dostrzegą wówczas w Tobie i Twoich współpracownikach potencjał do zmiany opartej na trzech filarach turkusowej filozofii zarządzania.

Tego Tobie i sobie z całego serca życzę.

wejdź i polub mnie
TWITTER
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *