Ernest Hemnigway powiedział: “Teraz nie pora myśleć o tym, czego Ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym co masz”.

Ta myśl krążyła mi po głowie na długo wcześniej zanim dowiedziałem się o teście Strengthsfinder. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że była ona dla mnie inspiracją do wykonania pierwszych kroków w drodze do świadomego rozwoju i poznawania siebie. Jak się później okazało, podobna myśl przyświecała również twórcy testu, Donaldowi Cliftonowi i jego współpracownikom z Instytutu Gallupa.

Na podstawie wieloletnich badań, zdefiniowali oni zestaw 34 zbiorów pewnych wspólnych wzorców zachowania, które nazwali TALENTAMI.


Talent to wrodzony, naturalny i powtarzalny sposób myślenia, zachowania i odczuwania


Każdy z nas ujawnia kilka – kilkanaście talentów dominujących, które przejawiają się w większości naszych codziennych zachowań, kilkanaście talentów wspierających, ujawniających się rzadziej oraz kilka ostatnich, które praktycznie nie występują. Poniżej wszystkie 34 talenty uszeregowane wg moich cech dominujących wraz z krótkimi opisami (z raportu):

  1. Odpowiedzialność (Responsibility) Osoby, które wyróżnia cecha Odpowiedzialności, czują się psychicznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić. Są wewnętrznie zobowiązane takimi wartościami, jak uczciwość i lojalność.
  2. Strateg (Strategic) Osoby, które wyróżnia cecha Stratega, tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń. Napotykając jakiekolwiek sytuacje, potrafią szybko dostrzec w nich istotne i znaczące schematy oraz kwestie.
  3. Maksymalista (Maximizer) Osoby, które wyróżnia cecha Maksymalisty, koncentrują się na silnych stronach jako sposobie stymulowania doskonałości osobistej oraz zespołowej. Starają się przekształcić coś, co już jest dobre w coś, co będzie doskonałe.
  4. Odkrywczość (Ideation) Osoby, które wyróżnia cecha Odkrywczości, są zafascynowane pomysłami i ideami. Potrafią odnaleźć związki pomiędzy zjawiskami, które z pozoru są całkowicie różne.
  5. Rozwaga (Deliberative) Osoby, które wyróżnia cecha Rozwagi głęboko zastanawiają się przed podjęciem decyzji lub dokonaniem wyboru. Potrafią przewidzieć przeszkody
  1. Intelekt (Intellection) Osoby, które wyróżnia cecha Intelektu, charakteryzuje aktywność umysłowa. Wnikają one w istotę rzeczy i wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.
  2. Wizjoner (Futuristic) Osoby, które wyróżnia cecha Wizjonera, są zainspirowane przyszłością i tym, co mogłoby być. Swoją wizją przyszłości inspirują innych.
  3. Bliskość (Relator) Osobom, których wyróżnia cecha Bliskości, sprawiają radość bliskie relacje w innymi. Czerpią głęboką satysfakcję pracując z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś celu.
  4. Elastyczność (Adaptability) Osoby, które wyróżnia cecha Elastyczności, wolą „płynąć z prądem”. Mają tendencje do bycia „ludźmi dnia dzisiejszego”, którzy biorą rzeczy takimi, jakie są i przyszłość odkrywają dzień po dniu.

10. Zbieranie (Input) Osoby, które wyróżnia cecha Zbierania, pragną wiedzieć więcej. Często lubią zbierać i archiwizować wszelkiego rodzaju informacje.

11. Wiara w Siebie (Self-Assurance) Osoby, które wyróżnia cecha Wiary w Siebie, są przekonane, że posiadają zdolności kierowania własnym życiem. Mają wewnętrzny kompas, który sprawia, iż są pewne słuszności swoich decyzji.

12. Uczenie się (Learner) Osoby, które wyróżnia cecha Uczenia Się, mają silne pragnienie nauki i ciągłego doskonalenia siebie. Bardziej ekscytuje je sam proces uczenia się, niż jego rezultaty.

13. Pryncypialność (Belief) Osoby, które wyróżnia cecha Pryncypialności, mają pewne fundamentalne zasady, które są dla nich niezmienne. Z tych właśnie zasad wypływa określony cel ich życia.

14. Aktywator (Activator) Osoby, które wyróżnia cecha Aktywatora, przyczyniają się do realizacji zadań dzięki temu, że potrafią swoje myśli obrócić w czyn. Często są niecierpliwi.

15. Współzależność (Connectedness) Osoby, które wyróżnia cecha Współzależności, wierzą w powiązanie wszystkich rzeczy. Są przekonane, że istnieje bardzo mało tzw. „zbiegów okoliczności”, a prawie każde zdarzenie ma swoją przyczynę.

16. Rozwijanie Innych (Developer) Osoby, które wyróżnia cecha Rozwijania Innych, rozpoznają i wspierają potencjał, który tkwi w ludziach. Dostrzegają każde oznaki rozwoju i czerpią z niego satysfakcję.

17. Naprawianie (Restorative) Osoby, które wyróżnia cecha Naprawiania, dobrze radzą sobie z problemami. Są skuteczne w znajdowaniu odpowiedzi na pytanie o to, co nie działa i jak to naprawić.

18. Ukierunkowanie (Focus) Osoby, które wyróżnia cecha Ukierunkowania, potrafią wyznaczyć sobie kierunek, podążać nim i dokonywać korekt niezbędnych do tego, aby trzymać się obranego kursu.

19. Indywidualizacja (Individualization) Osoby, które wyróżnia cecha Indywidualizacji, są zaintrygowane niepowtarzalnością każdej osoby. Posiadają dar zrozumienia dlaczego ludzie, którzy różnią się od siebie, potrafią wspólnie wydajnie pracować.

20. Komunikatywność (Communication) Osobom, których wyróżnia cecha Komunikatywności, na ogół łatwo przychodzi „ubieranie swoich myśli w słowa”. Są dobrymi rozmówcami i mówcami.

21. Optymista (Positivity) Osoby, które wyróżnia cecha Optymisty, mają entuzjazm, który jest zaraźliwy. Są pełne nadziei i pozytywnych myśli oraz potrafią sprawić, że inni także zafascynują się tym, co mają zrobić.

22. Organizator (Arranger) Osoby, które wyróżnia cecha Organizatora, potrafią nie tylko organizować, ale posiadają również elastyczność, która jest uzupełnieniem ich zdolności organizacyjnych. Lubią rozważać, w jaki sposób użyć wszystkich elementów i zasobów tak, aby osiągnąć maksimum wydajności.

23. Bezstronność (Consistency) Osoby, które wyróżnia cecha Bezstronności, są wyczulone na potrzebę traktowania wszystkich jednakowo. Starają się traktować każdą osobę obiektywnie, ustalając jasne zasady i trzymając się ich.

24. Dowodzenie (Command) Osoby, które wyróżnia cecha Dowodzenia, są zauważalne i wywierają wpływ na innych. Potrafią przejąć kontrolę nad sytuacją i podejmować decyzje.

25. Osiąganie (Achiever) Osoby, które wyróżnia cecha Osiągania, mają w sobie duży zapas sił życiowych i ciężko pracują. Czerpią olbrzymią satysfakcję z bycia osobą zajętą i efektywną.

26. Analityk (Analytical) Osoby, które wyróżnia cecha Analityka, poszukują powodów i przyczyn. Mają zdolność brania pod uwagę wszystkich czynników, które mogły mieć wpływ na daną sytuację.

27. Kontekst (Context) Osoby, które wyróżnia cecha Kontekstu, lubią myśleć o przeszłości. Rozumieją teraźniejszość badając jej historię.

28. Czar (Woo) Osoby, które wyróżnia cecha Czaru, uwielbiają podejmować wyzwanie związane z poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem ich aprobaty. Czerpią satysfakcję z „przełamywania lodów” i budowania relacji z drugim człowiekiem.

29. Empatia (Empathy) Osoby, które wyróżnia cecha Empatii, potrafią odbierać uczucia innych ludzi wyobrażając sobie, że są na ich miejscu i w ich sytuacji.

30. Dyscyplina (Discipline) Osoby, które wyróżnia cecha Dyscypliny, lubią rutynę i struktury. Ich świat najlepiej oddaje porządek, jaki wokół siebie wytwarzają.

31. Poważanie (Significance) Osoby, które wyróżnia cecha Poważania, chcą, aby inni ludzie traktowali je z wielkim szacunkiem. Są niezależne i chcą być rozpoznawane.

32. Rywalizacja (Competition) Osoby, które wyróżnia cecha Rywalizacji, mierzą swój postęp porównując go z postępem innych ludzi. Dążą do tego, aby zająć pierwsze miejsce i uwielbiają współzawodnictwo.

33. Zgodność (Harmony) Osoby które wyróżnia cecha Zgodności, szukają konsensusu. Nie lubią konfliktów, poszukują raczej obszarów porozumienia.

34. Integrator (Includer) Osoby, które wyróżnia cecha Integratora, akceptują innych. Są świadome tego, że istnieją ludzie odrzuceni i podejmują wysiłek, aby ich włączyć do grupy.


Aby odkryć swoje talenty, należy zrobić test, wchodząc na stronę gallupstrengthscenter.com.   Test jest płatny. Cena uzależniona jest od tego, czy chcemy poznać nasze top 5 czy wszystkie talenty. Test składa się ze 177 pytań i jest ograniczony czasowo (na każde z pytań mamy około 20 sekund) po to, żeby odpowiedzi były intuicyjne. Spokojnie, jest to czas wystarczający na podanie rzetelnych odpowiedzi. Zaraz po wykonaniu testu mamy możliwość obejrzenia i pobrania wyników.

Dobrze, ale czym test Strengthsfinder 2.0 wyróżnia się spośród setek różnego rodzaju testów psychologicznych, badających nasze typy osobowości, motywacje czy predyspozycje?

Przede wszystkim tym, że bardzo szczegółowo klasyfikuje zachowania i pozwala na precyzyjne określenie indywidualnych cech każdego badanego. To oznacza, że choć możemy mieć podobne talenty wśród naszych talentów dominujących, to ich indywidualna konfiguracja powoduje, że każdy z nas może ujawniać je w różny sposób w zależności od kontekstu i sytuacji. Notabene, prawdopodobieństwo identycznej konfiguracji talenów z top 5 wynosi zaledwie 1 do 33 milionów!

Talent nie mówi o tym co możesz robić, tylko jak możesz to robić. Talenty same w sobie nie są jeszcze mocnymi stronami. Aby się nimi stały, muszą zostać przez nas poznane i być stale rozwijane. Wówczas możemy używać ich świadomie do bardziej efektywnego i zgodnego z naszymi preferencjami działania.

Znajomość talentów innych pracowników znacznie ułatwia współpracę w zespole.

Dobór zadań z uwzględnieniem talentów poszczególnych członków zespołu oraz świadomość, że inni mogą postępować inaczej w podobnych okolicznościach pomagają budować i utrzymywać efektywność i motywację grupy na wysokim poziomie.

Znajomość talentów i praca nad ich rozwijaniem pomaga nie tylko w pracy, ale również wspiera realizację celów prywatnych i pomaga w relacjach z innymi ludźmi, np: w związkach.


Co dalej po zrobieniu testu?

W moim przypadku, początkowy entuzjazm, po zrobieniu testu i zapoznaniu się z raportem, zamienił się w lekką konsternację. Pojawiły się pytania: co dalej?, jak je rozwijać? skąd czerpać wiedzę?

Z pomocą przychodzą na szczęście certyfikowani coachowie Gallupa oraz skupione wokół nich społeczności. Marta Bara, Dominik Juszczyk to prawdziwi pasjonaci a tworzone przez nich facebookowe grupy: Z pasją o mocnych stronach, STRENGTHS COMMUNITY POLAND są prawdziwą skarbnicą wiedzy i doskonałą platformą do wymiany doświadczeń i opinii.


“Name it, aim it, claim it” czyli moja praca z talentami

Jak pisałem wcześniej, talent sam w sobie nie jest jeszcze mocną stroną i często, jeśli jest nieuświadomiony, przejawia się również w sposób, który bardziej nam przeszkadza niż pomaga.Jedną z metod pracy nad talentami jest opracowana przez Instytut Gallupa metoda zwana “name it, aim it, claim it”.

Zrobienie testu Strengthsfinder jest pierwszym lecz niewystarczającym krokiem do bycia bardziej efektywnymBardzo ważne jest szczegółowe poznanie definicji talentów. W moim przypadku było to “przeczytanie całego internetu” i znalezienie jak największej ilości informacji o talentach najpierw z mojego top 5, potem z pozostałych dominujących talentów. Bardzo użyteczny jest spersonalizowany raport, który otrzymujemy po wykonaniu testu na stronie gallupstrengthscenter.com. Mój opis top 5 wygląda tak:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dzięki swoim talentom masz naturalną tendencję do mówienia prawdy. Jeżeli ktoś cię zapyta lub poprosi, abyś celowo wprowadził inną osobę w błąd, odpowiedziałbyś: „Nie mogę i nie zrobię tego!” Z natury kojarzysz ze sobą fałszywe pochwały i nieszczerość. Jest to jeden z powodów, dla których ostrożnie przekazujesz innym informacje zwrotne. Twoja uczciwość wymaga, abyś mówił to, co myślisz i myślał to, co mówisz. Rzadko prawisz komplementy, ale są one prawdziwe. Dlatego właśnie inne osoby bardzo je cenią. Dzięki swoim mocnym stronom możesz bardzo starać się dochowywać obietnic. Czasami dążysz do podążania zgodnie z zasadami swojego sumienia. Czy to dziwne, że możesz poświęcać czas na zastanawianie się nad pewnymi sprawami, które mogłeś lub powinieneś zrobić lepiej? Instynktownie czasem ciężko pracujesz, aby zrobić to, co powiedziałeś, że zrobisz. Być może odczuwasz przyjemność, gdy słyszysz, że inni mogą na Ciebie liczyć. Postrzeganie Cię jako osoby godnej zaufania czy solidnej jest dla Ciebie powodem do dumy. Jest bardzo prawdopodobne, że możesz być znany z tego, że można na ciebie liczyć. Pewne osoby rutynowo liczą na ciebie przy radzeniu sobie ze swoimi zadaniami. Być może niektóre osoby rezygnują ze sprawdzenia, jak sobie radzisz. Dlaczego? Być może ufają, że zrobisz to, co powiedziałeś, że zrobisz.

STRATEG

Z natury zazwyczaj przychodzą ci do głowy właściwe słowa we właściwej chwili, aby wyrazić to, co w danej chwili myślisz i czujesz. Wiele osób ma tendencję do doceniania twoich bogatych umiejętności rozmowy. Możesz przedstawiać swoje pomysły w sposób rozsądny, sekwencyjny i metodyczny. Ponadto generujesz wiele opcji, nad którymi inni mogą się zastanowić. Dzięki swoim mocnym stronom jesteś osobą samodzielną, która potrzebuje przebywać na osobności, aby myśleć i pracować. Okresowo generujesz innowacyjne pomysły i proponujesz systematyczne programy działania. Być może identyfikujesz powtarzające się konfiguracje zachowań wśród ludzi, funkcjonowanie procesów czy wyłanianie się potencjalnych problemów. Najprawdopodobniej możesz odczuwać satysfakcję ze swojego życia, gdy twój innowacyjny sposób myślenia jest doceniany. Możesz wskazywać trendy, zauważać problemy lub identyfikować możliwości, których niektórzy nie dostrzegają. Dzięki tej wiedzy możesz ustalać alternatywny bieg działań. Być może potrafisz wybrać najlepszą możliwość dzięki ocenie sytuacji, zapoznaniu się z dostępnymi zasobami i oszacowaniu potencjalnych konsekwencji każdego planu. Dzięki swoim talentom jesteś innowacyjny, odkrywczy, oryginalny i zaradny. Twój umysł pozwala ci wykraczać poza to co utarte, znajome lub oczywiste. Rozważasz pomysły na temat tego, jak najlepiej osiągnąć cel, zwiększyć produktywność lub rozwiązać problem. Najpierw rozważasz dostępne opcje. Następnie wybierasz najlepszą z nich. Instynktownie mogą pociągać cię zadania, które wymagają oryginalnego i pomysłowego myślenia. W pewnych przypadkach polujesz na nowe pomysły, fakty czy dane. Twoje wykraczające poza schematy myślenie może stanowić dla pewnych osób wyzwanie, aby porzucić albo chociaż zakwestionować pewne konwencjonalne sposoby postępowania. Gdy sprawisz, że jedna lub dwie osoby zasugerują różne opcje, być może ich potrzeba ochrony status quo zostanie zamieniona na potrzebę gromadzenia większej ilości informacji.

MAKSYMALISTA

Prawdopodobnie spędzasz więcej czasu na myśleniu o swoich talentach niż brakach. Czasami mocno zastanawiasz się nad swoimi ograniczeniami, gdy dochodzi do konfrontacji z niepowodzeniem lub porażką. Zamiast próbować być kimś, kim nie jesteś, czasami współpracujesz z osobami, które posiadają umiejętności, których ci brakuje i odwzajemniasz się, dzieląc się własnymi. Dzięki swoim talentom prawdopodobnie w pełni korzystasz ze swoich umiejętności. W ten sposób właśnie dążysz do swoich celów. Dzięki swoim mocnym stronom możesz być indywidualistycznym graczem, który czasem zastanawia się nad tym, co robi prawidłowo. Być może mniej zastanawiasz się nad własnymi ograniczeniami. Dlaczego? Możesz zdawać sobie sprawę z tego, że osiągasz więcej, gdy dbasz – tj. rozwijasz – swoje talenty. Z dużą dozą prawdopodobieństwa często uwzględniasz unikalne talenty innych osób. Zasadniczo akceptujesz ludzi, ich wady i zalety. Twierdzisz, że doskonałe wyniki są wypracowywane przez osoby, które mają wiele okazji każdego dnia, aby dobrze wykonywać to, co robią. Z natury możesz być bardziej zadowolony z życia, gdy zatrzymasz się, aby delektować się swoimi osiągnięciami w chwili, gdy mają miejsce. Niezwłoczna celebracja sukcesu czasami więcej dla ciebie znaczy niż czekanie przez wiele dni, tygodni czy nawet miesięcy na formalne świętowanie nagród.

ODKRYWCZOŚĆ

Z natury możesz mieć tendencję do generowania innowacyjnych pomysłów dla pewnych typów projektów. Być może przyciągają cię zadania, w których pewne elementy należy ulepszyć lub poprawić. Instynktownie możesz czuć się lepiej ze swoim życiem, gdy możesz swobodnie używać swojego skomplikowanego zasobu słów. Być może radość, jaką czerpiesz z języka jest zwielokrotniona, gdy twój dobór słów stymuluje myślenie innych osób. Dzięki swoim talentom czasami czujesz się komfortowo, dzieląc się swoimi oryginalnymi pomysłami z innymi grupami. Być może inni cieszą się z twoich innowacji. Może zdają sobie sprawę z tego, że proponuje zupełnie nowe sposoby wykonywania zadań, których nigdy nie rozważali. Prawdopodobnie czerpiesz radość z konwersacji z pewnymi osobami, których zasoby słownictwa są tak złożone, jak ich sposoby myślenia. Dyskutowanie z nimi o pewnych filozofiach, teoriach lub koncepcjach może być emocjonujące. Być może nie musisz tłumaczyć tego czy tamtego słowa, czy też tłumaczyć podstaw złożonej idei. Prawdopodobnie lubisz zadawać pytania i być po prostu rozumiany. Okazjonalnie gromadzisz wnioski, dzięki czemu będziesz mógł skorzystać z tej wiedzy później. Dzięki swoim mocnym stronom okresowo odświeżasz swoją wyobraźnię, tworząc nowe pomysły dla nowych projektów. Może to mieć miejsce zanim zakończysz swoje bieżące zadanie. Być może czerpiesz radość z tego, że możesz przekazać komuś innemu swoją niedokończoną pracę. Jesteś w pewnym sensie jak chirurg, który wykonał operację, ale poprosił kompetentnego asystenta o zszycie rany pacjenta. Podobnie jak ten lekarz, możesz mieć metody, dzięki którym nie musisz pamiętać o szczegółach, a w zamian możesz skupić się na swoim kolejnym projekcie.

ROZWAGA

Najprawdopodobniej obserwujesz rezultaty lub sukcesy innych osób przez pewien czas, zanim sprawisz im komplement. Prawdopodobnie musisz wiedzieć, że osiągnięcie tej osoby nie było łutem szczęścia lub zbiegiem okoliczności. Być może chcesz upewnić się, że osoba ta naprawdę zasługuje na uznanie. Najprawdopodobniej lubisz czytać, ponieważ w ten sposób poznajesz nowe tematy, o których możesz rozmawiać, a które nie dotyczą ciebie. Możesz woleć dyskutować o pewnych typach pomysłów od zagłębiania się – tj. szczegółowego szukania informacji – w osobiste życie swoje lub innej osoby. Z natury możesz woleć zachować milczenie zamiast przyłączyć się do konwersacji, której tematem jest wymiana informacji intymnych lub osobistych. Okazjonalnie starasz się całkiem zmienić temat rozmowy. Jeżeli próba się nie powiedzie, możesz odstąpić od rozmowy o wychowaniu, finansach, problemach, chorobach czy zdrowiu psychicznym swoim czy kogokolwiek innego. Instynktownie możesz być naturalnie powściągliwy. Sporadycznie ostrożnie rozważasz to, co mówisz lub robisz. Wyjaśnia to częściowo, dlaczego pozwalasz innym rozpoczynać rozmowę. Być może wolisz słuchać, gdy inni mówią. W ten sposób możesz dowiedzieć się, co inni myślą lub czują. Nawet, jeżeli miałeś wiele interesujących doświadczeń, starasz się zachowywać je dla siebie. Dzięki swoim talentom możesz powstrzymywać się od dzielenia się z innymi wieloma informacjami o sobie. Być może jesteś z natury powściągliwy. Możesz woleć zachować swoje myśli dla siebie. Jednakże – jeżeli dana sytuacja wymaga rozmowy – możesz stać się rozmowny i towarzyski.


Wszystkie znalezione materiały warto sobie uporządkować. Ja założyłem segregator, w którym trzymam wszystkie opisy oraz ćwiczenia. Wracam do nich co jakiś czas, żeby przypomnieć sobie definicje. Często są one dla mnie źródłem nowych inspiracji i przemyśleń na temat działania moich talentów.

Mając już widzę teoretyczną, zacząłem zastanawiać się nad tym, w jaki sposób mogę rozwijać moje talenty. Zainspirowany między innymi podcastami Dominika Juszczyka, zrobiłem kilka ćwiczeń.

Jedno z nich polegało na wypisaniu mocnych stron i obszarów do rozwoju dla swoich dominujących talentów. Ćwiczenie dało mi obraz aspektów moich talentów, które należy przemyśleć i nad którymi warto popracować.

 
  MOCNE STRONY OBSZARY DO ROZWOJU
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  + identyfikownie się z zadaniem,
 + lojalność, uczciwiość,
 + naturalne poczucie odpowiedzialności za niepowodzenia,
 + poszukiwanie przyczyn porażki głównie w swoich działaniach, co pozwala naturalnie uczyć się na własnych błędach
 + punktualność
 – trudność w odmawianiu nowych zobowiązań w przypadku nadmiaru zadań
 – nieustanne poczucie obowiązku nie pozwalające na odprężenie (nie mogę odprężyć się zanim nie wykonam wszystkich obowiązków) 
STRATEG  + naturalna łatwość formułowania myśli,
 + dostrzeganie potencjalnych problemów, możliwości (zadawanie sobie i innym pytań typu; a co jeśli, co gdyby zrobić tak?)
 + naturalne innowacyjne myślenie,
 + (w połączeniu z Learnerem – 12 miejsce) pozyskiwanie informacji z zewnątrz potrzebnych do rozwoju koncepcji
 – zatrzymywanie pomysłów dla siebie,
 – skłonność do pracy samodzielnej, w samotności,
 – nie zapisywanie pomysłów, spostrzeżeń, przez co niektóre są zapominane,
 – projektowanie strategii realizacji długoterminowych celów osobistych
MAXIMIZER  + dostrzeganie i wykorzystywanie potencjału i talentów u innych,
 + bazowanie na wykorzystywaniu mocnych stron pracowników, w miarę możliwości przydzielanie im zadań , w których mogą realizować swoje talenty,
 + potrzeba otaczania się ludźmi świadomymi korzyści z rozwoju osobistego,
 – nie stawianie sobie długoterminowych celów osobistych,
 – “odpuszczanie” tematów, które nie są ciekawe, w których nie czuję się dość dobry,
 
ODKRYWCZOŚĆ  + łatwość w generowaniu pomysłów,
 + naturalne flow podczas procesu myślowego, całkowite poświęcenie się idei,
 + czerpanie inspiracji z otoczenia,
 – trudność w utrzymaniu wysokiego poziomu skupienia przez dłuższy czas przez co część pomysłów nie ma okazji się rozwinąć,
 – brak dystansu do własnych pomysłów,
 – testowanie pomysłów, konsultacje z innymi osobami,
ROZWAGA  + godny zaufania, taktowny,
 + mam własne zdanie, nie ulegam presji innych,
 + szczegółowy bilans zysków i strat pozwala uniknąć pochopnych i błędnych decyzji
 – zbytnia powściągliwość i zachowywanie swojego zdania dla siebie,
 – rezygnacja z ryzykownych inicjatyw, pomimo chęci uczestnictwa,
 – trudność w podjęciu decyzji pomimo długiego procesu analizy (dotyczy głównie spraw osobistych nie zawodowych -dziwne),
 – częste automatyczne odrzucanie pomysłów innych i dopiero po dłuższej analizie przyznawanie im racji (takie mówienie “nie”)

W drugim ćwiczeniu chciałem sprawdzić, w jaki sposób talenty ze sobą współpracują. Stworzyłem matrycę i opisałem jak każdy talent wpływa na pozostałe:

jak talent w wierszu wpływa na talent w kolumnie ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRATEG MAXIMIZER ODKRYWCZOŚĆ ROZWAGA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ   decyzje przemyślane, przeanalizowane alternatywne ścieżki, wspomaga odpowiedzialność, dodaje jej argumentów dążenie do doskonałości w optymalnym wyborze zadań do realizacji. Branie na siebie tylko tego, co można zrobić najlepiej, delegowanie, lub odrzucanie zadań, w których nie jesteśmy najlepsi branie odpowiedzialności za pomysły, ich wdrażanie i jasną komunikację wzmacnia odpowiedzialność poprzez dokładną analizę ryzyka i naturalną ostrożność, co prowadzi do gruntownego przemyślenia danej sprawy
STRATEG branie odpowiedzialności za wdrażanie strategii,
odpowiedzialność za tłumaczenie strategicznych zależności, dokonanych wyborów
  wykorzystywanie talentów z top 5 do planowania strategicznego (pomysłowości, odpowiedzialności, rozwagi) generowanie pomysłów do analizy przez stratega. Przetwarzanie istniejących idei w nowe, dopasowane do konkretnej potrzeby wzmacnianie analizy alternatywnych dróg realizacji celów poprzez ostrożność i widzenie ryzyk.
MAXIMIZER odpowiedzialność za rozwój mocnych stron zarówno swoich jak i pracowników, za systematyczne poszerzanie wiedzy na ten temat bardzo mocne połączenie przenalizowanej, zaplanowanej drogi do celu z doborem zasobów o konkretnych umiejętnościach   przetwarzanie pomysłów dobrych w doskonałe, generowanie nowych form i koncepcji doskonalenia swoich talentów rozważny dobór najlepszych umiejętności, talentów i narzędzi do realizacji celów
ODKRYWCZOŚĆ doprowadzanie koncepcji, pomysłów do fazy realizacji,
gromadzenie pomysłów, wniosków, zapisywanie i korzystanie z nich świadomie
poparcie pomysłów szczegółową analizą planu działania, przekuwanie pomysłów w czyn z dużym prawdopodobieństwem realizacji szlifowanie pomysłów, wykorzystywanie istniejących koncepcji i ich udoskonalanie, budowanie na ich bazie całkiem nowych pomysłów   chłodna analiza generowanych pomysłów przez pryzmat potencjalnych ryzyk. Odsiewanie pomysłów nie przemyślanych
ROZWAGA odpowiedzialność za termin przyspiesza podjęcie decyzji,
odpowiedzialność za pomaganie innym w przemyśleniu swojej decyzji,
wsparcie dla podejmowania decyzji poprzez przygotowywanie szczegółowych planów działania,  rozwój talentu rozwaga poprzez wzmacnianie jego balkonów, podpieranie się rozwagą w momentach trudnych, wymagających analizy i zastanowienia nowe pomysły mogą tłumić wrodzoną ostrożność do podejmowania szybkich decyzji i pomagać pchać nowe koncepcje do przodu.  

Kolejne ćwiczenie miało na celu sprawdzenie, w jaki sposób, talenty z danej domeny mogą być wykorzystane w pozostałych domenach. I tak, w moim top 5 nie ma ani jednego talentu z domeny budowania relacji. Świadomość, jak mogę wykorzystać moje talenty do rekompensowania deficytu w nawiązywaniu relacji dała mi komfort i poczucie, że w tej kwestii nie jestem spisany na straty.

jak dany talent może wspierać dzialanie w innych domenach WYKONYWANIE (Executing) WYWIERANIE WPŁYWU (influencing) BUDOWANIE RELACJI (relationship building) MYŚLENIE STRATEGICZNE (strategic thinking)
ODPOWIEDZIALNOŚĆ   wykorzystywanie talentu do argumentowania konieczności dzielenia odpowiedzialności na pozostałych członków zespołu  budowanie zaufania poprzez dotrzymywanie słowa, prawdomówność, opinia osoby szczerej, uczciwej.  – zastanawianie się nad sprawami, tematami, które można zrobić lepiej i przez to opracowywanie coraz lepszych planów działania
STRATEG  opracowywanie szczegółowych, detalicznych planów działania dla osób z talentami Aktywator, Achiever itd  szczegółowe pokazanie konsekwencji wyboru poszczególnych rozwiązań i prez to wpływanie na decyzje wspieranie i doradztwo w zakresie planów działania, budowanie zaufania w oparciu o fachowe doradztwo,  
MAXIMIZER  – wykorzystywanie talentów do planowania i realizowania zadań,
 – dobór członków zespołu w oparciu o optymalny zestaw talentów
   – zarażanie ludzi entuzjazmem, ideą rozwoju w oparciu o mocne strony,
 – zapraszanie do współpracy ludzi o talentach wspierających nasze talenty
 – udoskonalanie istniejących planów działania,
 – świadome wykorzystywanie Stratega i Odkrywczości w tworzeniu alternatywnych planów działania
ODKRYWCZOŚĆ  – testowanie pomysłów w praktyce (metodą MVP)
 – współpraca z Aktywatorem
 – tworzenie atrakcyjnych koncepcji i pomysłów,
 – zarażaie ludzi pasją i twórczymi wizjami,
 – przedstawianie ludziom wizji za pomocą obrazów, porównań, używanie prostego i zrozumiałego języka,
 – wykorzystywanie energii (flow) do gromadzenia ludzi wokół swoich idei
 
ROZWAGA   użycie talentu do uświadamiania innym potencjalnych ryzyk lub wstrzymania podjęcia decyzji bez dokładnego zbadania tematu  – branie odpowiedzialności za przekonanie innych do przemyślenia swoich decyzji, budowanie roli powiernika, osoby, do której warto przyjść po poradę,  – analizowanie ryzyk i trudności na drodze do realizacji celów, uwzględnianie ich w planach i działaniach

Ciekawym i bardzo przydatnym ćwiczeniem jest analizowanie jakie talenty i w jaki sposób wykorzystane były, lub mogą być, w kontekście konkretnych działań. Na przykład planując jakiś cel lub zadanie, warto zastanowić się, jakie konkretne aspekty swoich talentów można wykorzystać, aby zwiększyć efektywność.

Pomysły na ćwiczenia rozwojowe można czerpać między innymi z artykułów na stronach Marty i Dominika. Można także skorzystać z wiedzy i doświadczenia coacha, znającego zagadnienia związane z talentami Gallupa. Osoby kreatywne, mogą same tworzyć lub modyfikować istniejące ćwiczenia aby poszerzać swoją wiedzę na temat przekuwania talentów w mocne strony.


Zgłębianie zagadnień związanych z talentami i mocnymi stronami jest przede wszystkim fascynującą podróżą wgłąb siebie. Wykorzystywanie zdobytej w ten sposób wiedzy przynosi same korzyści.

Po pierwsze zwiększa efektywność indywidualną.

Po drugie daje satysfakcję dzięki możliwości wykonywania pracy w sposób odpowiadający naturalnym predyspozycjom.

Po trzecie znajomość talentów w relacji z innymi (zespołem, przyjacielem, partnerem, małżonkiem) eliminuje wiele niepotrzebnych frustracji i konfliktów.


Paolo Coelho powiedział: „Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.” 

Zachęcam więc do zaangażowania się w rozwój w oparciu o mocne strony. Okazuje się, że test Strengthsfinder 2.0 jest to tego bardzo przydatny.

wejdź i polub mnie
Facebook
Facebook
TWITTER
Visit Us
LINKEDIN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *