Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce, czyli co naprawdę daje strategia CSR?

Organizacje nie działają w próżni. Są silnie powiązane z otoczeniem siecią wzajemnych relacji i zależności. W erze globalizacji i relatywnie równego dostępu do zasobów ekonomicznych, o przewadze konkurencyjnej zaczynają decydować …