Słońce, deszcz, paleta kolorów, drzewo. Sądząc po tematach, można by odnieść wrażenie, że ostatnie, 9 Turkusowe Śniadanie w Gdyni miało tematykę wyraźnie melancholijną, a w najlepszym razie ekologiczną. Tymczasem było bardzo konkretnie, narzędziowo, merytorycznie i inspirująco. To niewątpliwie zasługa naszego gościa i tematu, który dla nas przygotował.

Staje się już nową świecką tradycją, że każde, w tym również 9 Turkusowe Śniadanie w Trójmieście odbywa się jak dotąd właśnie w Gdyni, dzięki gościnności Desmart. To miejsce ma w sobie coś takiego, co pozwala poczuć się swobodnie i dzięki temu uwolnić uważność i kreatywność. I nawet nie bardzo przeszkadza brak śniadań, o czym przekonaliśmy się zapewniając uczestnikom możliwość zamówienia jedzenia z dowozem z pobliskiego Bistro. Być może taka forma jeszcze się przyjmie, lecz na razie odzew jest znikomy.

Gospodarz

Tym razem w buty gospodarza doskonale wszedł Tomek Dzida, który pokazał nam swoją autorską metodę diagnozy i rozwoju ludzi, zespołów i całych organizacji. Tomek sam jest doskonałym przykładem transformacji poziomów świadomości, które doprowadziły go do miejsca, w jakim jest obecnie. Trzeba przyznać, iż jego doświadczenie wygląda imponująco. Póki co, żyje z audytowania ryzyka dla największych banków na Wyspach Brytyjskich, mając jednocześnie kilkunastoletnie doświadczenie w branży finansowej. Oprócz tego jest trenerem zarządzania strategicznego, przywództwa i przeprowadzania zmian oraz coachem indywidualnym. Od 6 lat rozwija swoją organizację społeczną, sensem której jest rozwój liderów, bazując przy tym na autorskiej metodzie nastawienia na sukces, której nazwa SPOCO jest akronimem angielskich słów oznaczających sukces oparty na ludziach, organizacji, społeczności i ofercie.

SPOCO

Zaczęliśmy od krótkiego filmu wyjaśniającego ideę SPOCO, po którym Tomek zadał pierwsze z kilku konkursowych pytań. Dodam tylko, że ewidentnie wspierało ono wszystkich tych, którzy uważnie obejrzeli film. Zresztą konkurs z nagrodami to nowość na naszych śniadaniach i miła niespodzianka ze strony Tomka. Postanowił on ufundować 3 nagrody główne w postaci sesji, warsztatu i programu rozwojowego wg jego metody. Rozdał też kilka interesujących książek.


Płynnie przeszliśmy do warsztatu, podczas którego mogliśmy w praktyce zapoznać się z metodą SPOCO. W pierwszej części mieliśmy zastanowić się i wypisać co mam i czego potrzebuję aby uzyskać 100% satysfakcję w każdym z 4 obszarów SPOCO. Równocześnie przypisywaliśmy im ocenę w skali od 0-10. Na drugiej kartce będącej mapą diagnozy stanu obecnego, zaznaczaliśmy otrzymane wyniki. Różnice w punktach pomiędzy poszczególnymi obszarami oznaczają poziom trudności w przeprowadzaniu zmian i konieczność skoncentrowania się w pierwszej kolejności na tym obszarze, który otrzymał najmniej punktów. Na koniec warsztatu każdy uczestnik miał porozmawiać z sąsiadem o swoich refleksjach na temat tej metody. Dyskusje były bardzo ożywione, głośne i trudno było je przerwać po regulaminowych 4 minutach.

4 impulsy i kontekst

Po krótkiej przerwie Tomek ogłosił kolejny konkurs. Zadał uczestnikom cztery pytania:

  1. Co napędza, co blokuje i co zapewnia ciągłość działania ludziom i organizacjom?
  2. Co wpływa na klimat w organizacji, jaka jest kultura organizacyjna?
  3. Jak współpracujemy w środowisku?
  4. Czego organizacja potrzebuje od życia?

Te pytania skłoniły nas do dyskusji, postawienia pewnych tez i wymiany wzajemnych refleksji. Rozmawialiśmy o turkusie porównując go do pogody i klimatu, który trudno z góry przewidzieć. Definiowaliśmy pojęcie kultury organizacyjnej jako zbioru pojawiających się w niej emocji, podkreślając jednocześnie znaczenie obserwowania tej kultury. Analizowaliśmy rolę i miejsce człowieka w organizacji i otaczającym ją ekosystemie. Wreszcie zastanawialiśmy się które poziomy świadomości opisane kolorami Graves’a pasują w zależności od kontekstu i sytuacji. Tomek zastosował tu metaforę drzewa, podkreślając, że zadaniem liderów jest nastawienie na sukces każdego z osobna i wszystkich razem.

Następnie Tomek przeszedł do pokazania kontekstu i uwarunkowań, efektem których było stworzenie modelu przywództwa systemowego. Nasz świat zmienia się bardzo dynamicznie i szybciej, niż kiedykolwiek dotąd. Mówimy o nim “świat VUCA” Wśród czynników, które należy wziąć pod uwagę jest postęp technologiczny, współzależność wielu elementów, ograniczenia wewnętrzne i zewnętrzne. To rodzi wiele implikacji. Po pierwsze Tomek uważa, że nie ma sensu robić dalekosiężnych planów, wystarczy ogólny plan na 100 najbliższych dni. Po drugie dużo mówi się ostatnio o wnoszeniu całego siebie do organizacji i harmonii życia prywatnego z zawodowym. Tymczasem ciąży na nas spory bagaż odpowiedzialności rodzącej stres w życiu osobistym, społecznym i zawodowym. Rolą menadżerów, właścicieli jest właśnie obserwowanie i zdejmowanie z ludzi części odpowiedzialności, której nie są w stanie w danym momencie udźwignąć. Jednak aby to się udało, konieczne jest otwarcie się na ludzi i zdobycie ich zaufania.

Przewodzenie energią

Jako rozwiązanie Tomek zaproponował paradygmat przywództwa systemowego, w którym liderzy przewodzą energią w systemie współpracy. W opracowanym przez siebie podejściu SPOCO, Tomek integruje sprawdzone praktyki biznesowe takie jak:

  1. Zrównoważona karta wyników
  2. Zwinne prowadzenie projektów
  3. Ekonomia behawioralna
  4. Myślenie systemowe
  5. Gospodarka oparta o zasoby

W podejściu systemowym istnieje prosty związek przyczynowo-skutkowy. Sukces jest bowiem efektem inwestycji w ludzi, organizację, społeczność i ofertę. Dzięki tak zwanym soczewkom SPOCO, jesteśmy w stanie zogniskować aspiracje, perspektywę wewnętrzną, na którą składają się ludzie, zespoły, dostawcy ale także procesy, zasoby i optymalizacja oraz perspektywę zewnętrzną, w skład której wchodzi społeczność, partnerzy, produkty. Tomek na to wszystko nałożył jeszcze odwróconą piramidę odpowiedzialności, do fundamentów, obszarów i czynników sukcesu przypisani są odpowiednio właściciele, liderzy i pracownicy.

Bezpieczeństwo

Na koniec tej części śniadania Tomek pokazał opracowane przez siebie sygnały bezpieczeństwa w obszarze relacji, sukcesu i presji, dzięki którym możliwe jest szybkie reagowanie na potencjalne problemy z perspektywy lidera/właściciela. W tym narzędziu Tomek przyjmuje, że jeżeli relacja DOWIEZIONE/NIEDOWIEZIONE jest mniejsza ni 3:1 to nie ma zaufania. To wywołało dyskusję na temat samego zaufania w kontekście pewnych stylów zarządzania ludźmi, niezależnie od solidności realizowania zadań.

Przestroga, jaką na koniec Tomek chciał się z nami podzielić dotyczyła badania bezpieczeństwa finansowego towarzyszącego zmianie. Zauważył on, iż współpracujemy zarówno z człowiekiem jak i organizacją, dlatego niezmiernie ważne jest czytanie człowieka w konkretnej sytuacji, w której się znajduje. W przypadku zmian systemowych należy zadbać o to środki na zapewnienie firmie ciągłości działania na przynajmniej 3 miesiące, po to, aby móc w pełni skupić się na wdrażanych zmianach. Dlatego jego firma, EI Polska daje 100% gwarancję satysfakcji i ewentualny zwrot kosztów w przypadku, gdy zmiany okażą się nieskuteczne.

Podejście Tomka do kwestii sukcesu i opracowana przez niego metodyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Część z nich została po śniadaniu i długo jeszcze rozmawiała z nim w kuluarach. Filozofia, w oparciu o którą buduje on swoją innowacyjną w Polsce koncepcję przedsiębiorstwa społecznego uwzględnia ważną misję społeczną, lecz przede wszystkim dostrzega człowieka, jego potrzeby, ograniczenia, potencjał i różnorodność. A to jest bardzo bliskie turkusowej filozofii.

Rzeczywistość można tworzyć, lub się do niej dostosowywać. Tomek Dzida postanowił pójść pierwszą drogą i ma wszystko, co potrzebne do osiągnięcia celu. Robi to, bo wierzy w ludzi. Tworzy przedsiębiorstwo społeczne. Ma spójną życiową misję, aby rozwijać liderów i ambitny, pozytywnie bezczelny plan zrzeszać największą ilość liderów zmiany na świecie. Mnie tą wizją zaraził. Wiem, że to osiągnie. Kibicuję mu z całych sił.

wejdź i polub mnie
TWITTER
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *